Norma ISO 50001, sistemes de gestió de l’energia

 

Tota activitat necessita d’energia per tal de poder funcionar, ja sigui una gran indústria o una activitat auxiliar, i la correcta utilització d’aquesta energia pot portar-nos a l’èxit en diferents àmbits de la vida de la nostra organització així com donar-nos un punt diferenciador respecte la resta de competidors del nostre sector.

Qualsevol organització que compti amb un sistema de gestió de l’energia, essent coneixedor de les seves instal·lacions i fent ús d’aquestes de la manera més eficient, estarà contribuint no només a disminuir el cost econòmic que el malbaratament de l’energia pot suposar, si no també els costos ambientals i socials que el mal ús d’aquesta energia pot suposar.

La Norma ISO 50001  pot ser implantada per qualsevol organització, independentment del tamany, sector o ubicació. No estableix requisits absoluts per al “desempeño” energètic més enllà dels compromisos inclosos en la política energètica, del compliment dels requisits legals aplicables i la millora continua.

Segons la ISO 50001, el desempeño energètic inclou l’ús de l’energia, la eficiència energètica i el consum energètic, pel que la organització pot escollir entre un ampli rang d’activitats per a incidir.

Els sistemes de gestió energètica es basen en el cicle de millora contínua PDCA (Planificar-Fer-Verificar-Actuar), i és compatible amb altres mesures d’estalvi i eficiència energètica, seguint el següent esquema:

iso-50001-mejora-continua

Aquest cicle de millora continua pretén implicar als diferents agents de la organització, amb la finalitat de que tots siguin conscients del que les seves accions diàries impliquen en el consum energètic de l’empresa, i siguin conseqüents amb el que fan i com ho fan.

Sigui o no una empresa que es vegi obligada a implementar la ISO 50001 certificar-se en aqueste sempre aportarà beneficis, tant propis com de cara a la seva competència.

En post pròxim comentarem la seva obligatorietat i els beneficis de la seva implantació.

Estan pensant en implementar la ISO 50001 a la seva empresa?

Contem ja amb un sistema de gestió energètica?